top of page
shutterstock_1741814012.jpg

Scaffolding 101

Tips dan Amalan Terbaik untuk Memastikan Penggunaan yang Selamat

 • Ir. Anuar

Kekal Mematuhi Peraturan Perancah di Malaysia: Panduan Komprehensif

Indeks

I. Pengenalan

Pengenalan memberi tumpuan kepada perancah Malaysia dan menekankan nilai mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan pekerja di tapak bangunan.

Projek pembinaan dan penyelenggaraan memerlukan perancah, yang boleh berbahaya jika didirikan dan diselenggara dengan tidak betul. Memandangkan pekerja yang menggunakan perancah mesti dilindungi daripada kemalangan dan kecederaan, Malaysia mempunyai peraturan yang kukuh.

Selepas itu, pendahuluan seterusnya mengatakan bahawa esei akan menawarkan penjelasan yang menyeluruh tentang cara mematuhi keperluan perancah Malaysia. Manual ini akan membincangkan standard dan prosedur yang disyorkan untuk menjamin keselamatan dan mengelakkan penalti.


Majikan boleh menjamin keselamatan pekerja mereka apabila menggunakan perancah dengan mematuhi peraturan dan amalan terbaik yang dinyatakan dalam artikel. Ini bukan sahaja melindungi pekerja daripada kemalangan dan kecederaan tetapi juga membantu perniagaan dalam mengelakkan denda dan akibat lain kerana melanggar peraturan.

Secara keseluruhannya, pengenalan itu menekankan keperluan mematuhi piawaian perancah Malaysia dan menawarkan panduan kepada pembaca untuk membantu mereka berbuat demikian sambil mengekalkan pematuhan dan memastikan keselamatan di tapak pembinaan.


II. Mengiktiraf Peraturan Perancah Malaysia

 1. Perundangan dan peraturan Malaysia melindungi mereka yang menggunakan perancah di tempat kerja.

 2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994 adalah undang-undang utama yang mengawal keselamatan tempat kerja di Malaysia.

 3. Majikan mesti menawarkan persekitaran kerja yang selamat untuk semua pekerja mereka, termasuk mereka yang menggunakan perancah, mengikut peraturan OSHA.

 4. Pelanggaran peraturan OSHA mungkin mengakibatkan penalti atau tindakan undang-undang.

 5. Organisasi yang bertanggungjawab untuk menggunakan undang-undang OSHA di Malaysia ialah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH).

 6. Kementerian Sumber Manusia menyelia JKKP, yang memastikan majikan mematuhi peraturan dan peraturan OSHA.

 7. Untuk menjaga keselamatan pekerja yang menggunakan perancah dalam pekerjaan mereka, JKKP juga menerbitkan garis panduan dan piawaian amalan untuk perancah.

Secara keseluruhan, pengenalan ini menekankan betapa pentingnya untuk mematuhi piawaian OSHA serta peraturan dan kod tingkah laku yang ditetapkan oleh JKKP apabila menggunakan perancah di Malaysia. Untuk mengelakkan kemalangan dan kecederaan di tempat kerja, perniagaan mesti mengutamakan keselamatan pekerja mereka.

III. Teknik Scaffolding Terbaik di Malaysia

 1. Pekerja mesti menerima latihan yang sesuai daripada majikan mereka tentang cara menggunakan perancah, langkah berjaga-jaga keselamatan dan pengecaman bahaya.

 2. Peralatan Pelindung Diri (PPE): Semasa bekerja pada perancah, pekerja mesti memakai PPE yang betul, seperti tali pinggang keselamatan, topi keledar dan kasut keselamatan.

 3. Perlindungan Jatuh: Untuk mengelakkan pekerja daripada terjatuh, majikan mesti menyediakan peralatan perlindungan jatuh yang mencukupi, seperti jaring keselamatan atau abah-abah.

 4. Pastikan Hanya Kakitangan Terlatih dan Dibenarkan Menggunakan Perancah: Majikan mesti melindungi tapak untuk mengelakkan akses tanpa kebenaran ke perancah.

IV. Kesalahan dan Sekatan Biasa

Amaran bahawa melanggar undang-undang perancah Malaysia boleh mengakibatkan hukuman yang serius, seperti denda atau penjara. Perintah berhenti kerja atau perintah penutupan boleh dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sehingga pelanggaran diperbetulkan. Kelewatan dan perbelanjaan tambahan untuk majikan mungkin disebabkan oleh ini.

Senaraikan beberapa pelanggaran undang-undang perancah yang paling kerap berlaku di Malaysia. Ini terdiri daripada:

 • Reka bentuk atau pembinaan yang tidak mencukupi boleh mengakibatkan platform perancah yang tidak selamat, yang akhirnya boleh gagal atau runtuh.

 • Kekurangan peralatan keselamatan jatuh yang sesuai, seperti abah-abah dan pagar, mengakibatkan pelanggaran ini apabila pekerja tidak diberi akses kepadanya.

 • penyelenggaraan dan pemeriksaan yang tidak mencukupi: Perancah yang tidak diperiksa dan diselenggara dengan betul mungkin mempunyai masalah struktur atau menimbulkan risiko lain.

 • Pekerja yang tidak cekap: Hanya pekerja terlatih dan bertauliah yang harus memasang dan membuka perancah. Kemalangan dan kecederaan boleh disebabkan oleh kegagalan melakukan ini.

 • Penggunaan bahan subpar: Kestabilan dan keselamatan perancah boleh terancam jika bahan digunakan yang tidak mematuhi piawaian keselamatan yang diperlukan.

Pelanggaran yang kerap ini menjadi peringatan tentang nilai mematuhi peraturan dan piawaian industri untuk mengekalkan keselamatan di tapak bangunan Malaysia. Majikan boleh melindungi tenaga kerja mereka dan mengelakkan masalah dengan denda mahal dan penalti lain dengan mengelakkan kesalahan ini.


V. Jenis Perancah

Perancah datang dalam pelbagai bentuk, dan setiap jenis dicipta untuk menangani keperluan tertentu. Gaya perancah berikut paling kerap digunakan di Malaysia:

 1. Perancah Berasingan - Perancah jenis ini boleh digunakan untuk kedua-dua projek pembinaan dalaman dan luaran kerana ia dibina secara berasingan daripada bangunan.

 2. Perancah oleh Putlog - Dalam perancah putlog, satu sisi perancah disokong oleh rangka kerja bangunan. Kemudian, menggunakan putlog atau tiub mendatar yang disokong oleh bangunan, perancah didirikan.

 3. Perancah untuk sangkar burung - Seperti namanya, perancah sangkar burung adalah gaya perancah yang menyerupai sangkar burung. Ia sering digunakan untuk tugas dalaman seperti mengecat atau memasang siling.

 4. Perancah Terapung - Pada bangunan tinggi, pembinaan luaran dilakukan menggunakan perancah terampai. Ia membolehkan pekerja mencapai ruang terkurung dan bertujuan untuk berjuntai dari bumbung bangunan.

 5. Perancah untuk julur - Sama seperti perancah terampai, perancah julur dipasang pada struktur bangunan pada satu hujung berbanding dengan berjuntai.

VI. Keperluan Keselamatan untuk Perancah

Apabila menggunakan perancah, keselamatan orang ramai dan pekerja harus diutamakan. Beberapa prasyarat keselamatan penting yang mesti ditangani termasuk yang berikut:

 1. Pemasangan perancah memerlukan pekerja yang berpengetahuan dan mahir.

 2. Setiap bahagian perancah perlu diperiksa sebelum dan selepas setiap penggunaan.

 3. Topi keledar keras, kasut keselamatan dan tali pinggang adalah antara peralatan perlindungan diri (PPE) yang perlu dipakai oleh pekerja.

 4. Tapak di mana perancah dibina mestilah kukuh dan mampu menampung beban yang diperlukan.

 5. Papan kaki dan pagar mesti diletakkan di tempatnya untuk mengelakkan terjatuh.

 6. Perancah perlu bebas daripada sampah, peralatan dan bekalan.

 7. Pekerja mesti mengelak daripada meletakkan jumlah berat yang berlebihan pada perancah.

VII. Struktur Kawal Selia

Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994) adalah undang-undang utama di Malaysia yang mengawal peraturan perancah (FMA 1967). Adalah menjadi tanggungjawab Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) untuk menguatkuasakan undang-undang ini.


Majikan bertanggungjawab untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat, termasuk perancah, mengikut OSHA 1994. Menurut statut, semua perancah mesti disediakan dan digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesihatan atau keselamatan orang ramai.


Piawaian Malaysia MS 1462:2006, yang menerangkan reka bentuk, pemasangan dan penggunaan perancah di seluruh negara, memerlukan pematuhan untuk semua perancah di bawah FMA 1967.


Penalti kerana Gagal Mematuhi

Peraturan mengenai pelanggaran perancah mungkin mempunyai kesan yang besar, seperti:

 1. Perintah untuk menghentikan kerja

 2. Penalti dan denda

 3. Pembatalan lesen untuk perniagaan

 4. Pendakwaan jenayah bagi bahaya atau kematian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan


VIII. Kesimpulan

Kesimpulannya, perancah adalah komponen penting dalam sektor pembinaan, dan mematuhi peraturan Malaysia adalah penting untuk keselamatan pekerja dan awam. Anda boleh terus mematuhi undang-undang perancah Malaysia berkat maklumat terperinci dalam panduan ini.

Kami membincangkan jenis perancah paling tipikal yang digunakan di Malaysia, langkah berjaga-jaga keselamatan yang diperlukan, dan rangka kerja undang-undang. Untuk meredakan sebarang kebimbangan atau kekeliruan mengenai pematuhan perancah, kami juga menangani beberapa soalan lazim.


Jika anda bekerja dalam industri pembinaan dan ingin membuat perancah, menyewa mungkin menjadi pertaruhan terbaik anda. Alternatif Scaffolding boleh didapati daripada syarikat penyewaan pada harga yang berpatutan. Dengan menyewa scaffolding, anda mungkin mengelakkan perbelanjaan untuk membeli semuanya bersama-sama sambil masih menggunakan peralatan berkualiti tinggi yang mematuhi peraturan keselamatan.


Perlu diingat bahawa mengikut piawaian perancah bukan sahaja diperlukan tetapi juga boleh mendatangkan kesan yang serius. Anda boleh mengelakkan kemalangan dan kecederaan serta menjamin persekitaran kerja yang selamat dengan mematuhi peraturan dan memastikan semua perancah dipasang, diselenggara dan digunakan dengan betul. Untuk mengekalkan keselamatan di tapak bangunan, sama ada anda memilih untuk membeli atau menyewa perancah, pastikan anda mematuhi peraturan.

Comments


Scaffolding yang Berkualiti

Beli dan Sewa Scaffolding Berkualiti di https://www.scaffolding.my/

6017-661 9468

bottom of page